... tid til lidt forandring, hvor mange billeder herfra,
kan genses under lidt andre forhold:
... time for a little change, how many pictures from here,
can be reviewed under some other conditions:Hér finder du optagelserne fra 2017 og 2016 lidt anderles præsenteret og med direkte adgang til shop'en, hvor også downloads kan købes og modtages lige så hurtig, du er på fingrene.
For 2015 og tidligere, står den velkendte side
Karting i Billeder stadig klar.
(og jo, 2016 er beholdt dér, som en blød overgang ...)
Here you will find the recordings from 2017 and 2016 slightly different, with direct access to the shop, where downloads too can be bought and received as fast as you are at your fingertips.
For 2015 and earlier, the well-known page
Karting i Billeder is still ready.
(and yes, 2016 is kept there as a soft transition ...)

 Så, er du klar at til springe ud i det?

 So, are you ready to jump right into it?